01 maart 2021

We behoren tot de wereldwijde B Corp top voor Environment!

We behoren tot de wereldwijde B Corp top voor Environment!

 

B Corp heeft onze duurzame stappen beloond met de titel Best for the World™! Trots zijn we dat we behoren tot de wereldwijde top 5% van alle B Corps in de categorie Environment. Elke drie jaar doorlopen alle B Corps een strenge selectietoets. Deze toets richt zich op vijf verschillende categorieën: Environment, Governance, Community, Workers en Customers. Op gebied van Environment scoren we als zonne-energieleverancier hoog, maar ook op andere vlakken hebben we grote slagen gemaakt.

Dit zijn onze top 5 verbeteringen ten opzichte van 2018

 • Het meten en compenseren van onze CO2-uitstoot
 • Het opstellen van ons eerste Climate Impact Report
 • Het opstellen van onze Code of Ethics
 • Het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit binnen ons bedrijf
 • Het starten van een GO180 personal training-programma voor onze werknemers

Per categorie lees je hieronder welke acties we hebben ondernomen om onze duurzame en sociale impact verder te vergroten.

Environment
Zoals het een leverancier van duurzame energie betaamt, hebben we vele grote stappen gezet op gebied van duurzaamheid, klimaat en milieu. Ons Climate Action Report heeft een enorme impact gehad. Het heeft onze transparantie naar onze consumenten verbeterd; we hebben erin een Climate Emergency uitgeroepen; er staat beschreven hoeveel duurzame stroom we met onze klanten produceren en hoeveel CO2-uitstoot we daarmee besparen én onze toeleveringsketen is erin volledig doorgelicht. Nadat we onze totale CO2-uitstoot in kaart hadden, konden we deze uitstoot compenseren. We hebben al onze scope 1 en scope 2 emissies vanaf oprichting gecompenseerd met een zonne-energieproject in Rwanda.

Onze acties voor Environment op een rijtje:

 • Voor het eerst onze scope 1, 2 en 3 emissies gemeten
 • Totaal waterverbruik in op kantoor en in onze toeleveringsketen berekend
 • 500 ton CO₂ gecompenseerd
 • Doelstellingen vastgesteld om onze scope 1, 2 en 3 emissies te verminderen
 • De hoeveelheid energie opgewekt door Soly panelen in 2020 bijgehouden (180.000.000 kWh), genoeg om 62.000 Nederlandse huizen in een jaar van stroom te voorzien
 • De uitstoot van 65.000 ton CO₂ voorkomen

Governance
Soly is de afgelopen jaren transparanter geworden en hebben verschillende documenten opgesteld om ons beleid in vast te leggen. Documenten zoals onze Code of Ethics en de publicatie van ons Climate Action Report hebben allemaal bijgedragen aan een hogere transparantie. Daarnaast hebben we onze gedragscode voor het aannemen van personeel opgesteld, waarin ons streven naar meer inclusiviteit en diversiteit staat beschreven. Daarnaast hebben we onze missieverklaring aangepast om onze gewenste impact op de wereld weer te geven.

Workers
Voor werknemers garanderen we elke werknemer een loon van minstens 10-29% hoger dan het minimumloon in Nederland. Al onze medewerkers kunnen daarnaast gebruikmaken van een GO180 personal training-programma met groepstraining en persoonlijk voedings- en lifestyle-coaching. De afgelopen jaren zijn de arbeidsvoorwaarden binnen Soly verder uitgebreid, wat onze impact score voor ‘Workers’ heeft doen stijgen van 17,1 tot 24,4. Daarnaast is ruim 15%+ van de medewerkers in de afgelopen 12 maanden intern gepromoveerd.

Community
Om onze steen verder bij te dragen aan de maatschappij zijn we het afgelopen jaar gestart met verschillende nieuwe initiatieven. Onze medewerkers kunnen sinds vorig jaar drie dagen per jaar betaald vrijwilligersverlof krijgen. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst onze Purchasing Code of Conduct gepubliceerd, die onze inkoopafdeling richtlijnen geeft bij het zoeken van nieuwe leveranciers. Zo houden we nu ook rekening met minderheidsbelangen van leveranciers.

Customers
Onze klanten zijn zich meer bewust van de duurzame impact van de producten die ze aanschaffen, waar ze vandaan komen en hoe ze na 30 jaar worden afgebroken. Omdat we het afgelopen jaar onze uitstoot volledig door hebben gemeten, kunnen we precies communiceren hoeveel milieuwinst onze producten voor onze klanten opleveren.

What’s next?
De komende jaren worden de veranderingen die we hebben doorgevoerd in onze bedrijfscultuur verankerd. In de komende jaren publiceren we nieuwe en verder uitgebreide versies van ons Climate Action Report. Een grote te nemen stap op gebied van klimaat en milieu wordt het verder onderzoeken en kiezen van nieuwe leveranciers, waardoor we onze scope 3 uitstoot verder beperken.

Lees meer over Soly als B-Corp.