19 oktober 2023

Geen spijt bij zonnepanelen bezitters, wel zorgen

Representatief onderzoek eigenaren zonnepanelen

Geen spijt bij zonnepanelen bezitters, wel zorgen

 

Groningen, 19-10-2023: Eigenaren van zonnepanelen hebben zorgen naar aanleiding van negatieve berichtgeving over zonnepanelen, maar hebben geen spijt van hun beslissing. Onzekerheid over saldering, terugleverkosten en netproblemen blijkt een grote stimulans voor de oriëntatie op de aanschaf van een thuisbatterij.

Dit alles blijkt uit een enquête van zonne-energiebedrijf Soly met 1145 respondenten.

Geen spijt, wel zorgen

·      Bijna 44% van de respondenten geeft aan enigszins bezorgd te zijn over de terugleverkosten die zij mogelijk moeten betalen. 

·      30% is hierover erg bezorgd. 

·      Toch zou het merendeel alsnog hebben gekozen voor zonnepanelen als ten tijde van hun beslissing deze berichtgeving ook actueel was geweest. “De besparing is vele malen groter dan de eventuele kosten”. 

 

Netproblemen

Een soort gelijke trend is ook te herkennen inzake de mogelijkheid dat door netproblemen in de toekomst mogelijk de omvormer vaker wordt uitgeschakeld. 

·      41% is hierover enigszins bezorgd, gevolgd door 23% van de respondenten die erg bezorgd zijn. 

·      Uiteindelijk zou meer dan 64% alsnog zonnepanelen hebben aangeschaft als dit thema had gespeeld in hun beslissingsfase.

“Je ziet dat het nieuws onze klanten niet onberoerd laat, maar alsnog zijn de baten van zonnepanelen groter dan hun eventuele zorgen”, aldus Van der Meulen, mede-eigenaar Soly.

Extra stimulans thuisbatterij

·      Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat de recente berichtgeving de interesse in een thuisbatterij heeft vergroot.

·      Toch is nog maar 36% zeker van plan een thuisbatterij aan te schaffen. 

·      Bijna de helft hiervan verwacht dit binnen 2 tot 3 jaar te doen. 

·      57% weet nog niet over ze besluiten een thuisbatterij te kopen. 

De grootste reden hiervoor is de hoge prijs. “Sinds de negatieve berichtgeving van de afgelopen twee maanden zien we een sterke groei in het aantal aanvragen voor een thuisbatterij. Veelal zijn dat klanten die al vrij lang zonnepanelen bezitten. Hun voornaamste motivatie is om onafhankelijker te zijn en voorbereid op te toekomst”, aldus Van der Meulen. 

 

 


Bijlagen en downloads

over hoe lang aanschaf batterij.jpeg
Download bestand
zorgen afschakelen.jpeg
Download bestand
zorgen terugleverkosten.jpeg
Download bestand