11 december 2023

Akkoord Europa: zonne-energie op residentiële gebouwen in de EU vanaf 2030

Akkoord Europa: zonne-energie op residentiële gebouwen in de EU vanaf 2030

Groningen, 11 december 2023 – De kogel is door de kerk. De definitieve voorwaarden voor de Europese richtlijn rondom energieprestatie van gebouwen, de zogeheten Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) zijn akkoord bevonden. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben dit akkoord bereikt waarin afspraken staan over vermindering van de emissies en het energieverbruik van gebouwen in de hele Europese Unie (EU). Voor bestaande openbare en niet voor bewoning bestemde gebouwen wordt zonne-energie vanaf 2027 geleidelijk verplicht waar dit haalbaar is. Voor alle nieuwe residentiële gebouwen (woningen en appartementen) worden zonnepanelen tegen 2030 verplicht.

*Marktonderzoek uitgevoerd onder een iso-gecertificeerde onderzoekspool n=1000, uitgevoerd door Continews

Soly vroeg aan de consument waar volgens hen verplicht zonnepanelen geplaatst zouden moeten worden. Hieruit bleek dat 85 procent van de ondervraagden bedrijfspanden aanwees. Als goede tweede komen agrarische gebouwen met ruim 63 procent en op een derde plek komen parkeerplaatsen met ruim 56 procent.

Top vijf verplicht plaatsen van zonnepanelen

Bedrijfspanden                         85 procent

Agrarische gebouwen              63,05 procent

Parkeerplaatsen                      56,5 procent

Huizen                                     41,7 procent

Appartementen                       41 procent

Stijging aanvragen zonnepanelen carports
De aanvragen voor zonnepanelen carports zijn dit jaar bij Soly verviervoudigd. Waar vorig jaar nog 4 procent van de zakelijke aanvragen voor plaatsing zonnepanelen op carports was, is deze nu verviervoudigd naar 20 procent.

‘Enorme potentie’
Milan van der Meulen, mede-eigenaar van zonne-energiebedrijf Soly ziet een enorme potentie van het plaatsen van zonnepanelen op carports. “Om netproblemen te vermijden is het zaak om de opwek en consumptie van zonne-energie zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En dat is precies wat een zonnepanelen carport met laadpalen doet. We zien een flinke een stijging in de aanvragen van zowel bedrijven en gemeentes en ik verwacht dat dit zich zal voortzetten. Zo heeft Frankrijk het al verplicht gesteld dat iedere parkeerplaats met meer dan tachtig parkeerplekken moet worden uitgerust met een solarcarport. Ik denk dat ook Nederland deze oplossing nog meer zal omarmen.”

Klimaatdoelen
Minister de Jonge kwam eerder dit jaar naar buiten met een initiatief aan de Tweede Kamer om vanaf volgend jaar geen zonnepanelen meer te plaatsen op landschappen en water. De focus ligt vooral op bedrijfspanden, agrarische gebouwen en carports. Van der Meulen vindt het een goede zaak. “Zeker nu de overheid op de rem trapt bij zon-op-landprojecten, kunnen parkeerplaatsen bijdragen aan de klimaatdoelen. De energietransitie versnelt als iedereen met de neuzen dezelfde kant op wijst. Dit is een mooi gevolg van de eerdergenoemde initiatieven.”

Afspraken binnen Europese Unie
Eind 2026 moeten er zonnepanelen geplaatst zijn op alle nieuwe openbare en niet-residentiële gebouwen met een nuttig vloeroppervlak van meer dan 250 m2. Uiterlijk een jaar later, in 2027, moeten er zonnepanelen geplaatst zijn op alle bestaande openbare gebouwen met een nuttig vloeroppervlak van meer dan 2000 m2. Op uiterlijk 31 december 2028 moeten er zonnepanelen geplaatst zijn op alle bestaande openbare gebouwen met een nuttige vloeroppervlakte van meer dan 750 m². Uiterlijk op 31 december 2030 moeten er op alle bestaande openbare gebouwen met een nuttige vloeroppervlakte van meer dan 250 m² zonnepanelen geplaatst zijn. Uiterlijk in 2027, geldt dit voor bestaande niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 vierkante meter, wanneer het gebouw een ingreep ondergaat waarvoor een relevante administratieve vergunning vereist is. Voor uiterlijk 31 december 2029 moeten er zonnepanelen geplaatst zijn op alle nieuwe woongebouwen en op alle nieuwe overdekte parkeerplaatsen die fysiek grenzen aan gebouwen.

Carport Zuidhorn
Een succesvolle pilot met zonnepanelen op een carport, is de vorig jaar geopende Zuidhorn carport in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen). Deze carport is gelegen aan het treinstation van Zuidhorn en wordt gebruikt door omwonenden en reizigers. Soly heeft 1.121 zonnepanelen geplaatst met een geïnstalleerd vermogen van 521 kWp. Aan het project doen 100 deelnemers mee en 162 huishoudens worden door deze carport van stroom voorzien. “Dit project is een perfect voorbeeld waarin een grote parkeerruimte wordt ingezet om de energietransitie te versnellen en zo tegelijk energiearmoede te bestrijden,” aldus van der Meulen.