Enquête: Consumenten teleurgesteld over afschaffen van de salderingsregeling en anticiperen op het verdwijnen van terugleverkosten

Enquête: Consumenten teleurgesteld over afschaffen van de salderingsregeling en anticiperen op het verdwijnen van terugleverkosten

Groningen, 17-5-24– De aankondiging van het nieuwe kabinet om de salderingsregeling in 2027 af te schaffen wordt met scepsis ontvangen door Nederlandse consumenten. Uit een recente enquête uitgevoerd door Continews in opdracht van Soly onder een representatieve steekproef van 1400 respondenten blijkt dat meer dan 79% het niet eens is met deze voorgenomen plannen. Bovendien verwacht meer dan 70% dat energiebedrijven hun terugleverkosten zullen herzien wanneer de salderingsregeling daadwerkelijk wordt afgeschaft.

De enquête is uitgevoerd door Continews in opdracht van Soly binnen een representatieve onderzoeksgroep met n=1400.

Indien alle nieuwe overheidsplannen doorgaan, zal de salderingsregeling vanaf 2027 worden afgeschaft. Dit nieuws heeft veel organisaties binnen de energiesector in beweging gezet. Hoewel sommigen verwachten dat dit meer duidelijkheid zal bieden voor consumenten en het energienet zal ontlasten door meer zelfconsumptie, blijkt uit de enquête dat consumenten de afschaffing niet als positief ervaren. Maar liefst 79% geeft de voorkeur aan het behoud van de regeling. Bovendien verwacht meer dan 71% van de respondenten dat de terugleverkosten die energieleveranciers rekenen aan eigenaren van zonnepanelen zullen worden geannuleerd na de afschaffing van de salderingsregeling. Dit blijft uiteraard nog te bezien.

Pas investeren in thuisbatterijen na daadwerkelijke afschaffing van de regeling

In omliggende landen blijkt dat het ontbreken van de salderingsregeling een stimulans is voor de aanschaf van een thuisbatterij. Uit de enquête komt een soortgelijk beeld naar boven. Iets meer dan de helft wil pas een thuisbatterij aanschaffen na het verdwijnen van de salderingsregeling. Daarnaast geven consumenten aan te wachten op 'mogelijke subsidies' of 'prijsdalingen voor thuisbatterijen'.

Bijzonder beleid indien energiebedrijven terugleverkosten handhaven

Milan van der Meulen, mede-oprichter van Soly, merkt op: "De inconsistentie in het beleid en de onduidelijkheid over terugleverkosten door energiebedrijven maken het voor consumenten bijzonder lastig om met vertrouwen te investeren in zonnepanelen. Ik hoop dat deze beslissingen voor meer duidelijkheid zullen zorgen. Het afschaffen van de salderingsregeling moedigt opslag en slim verbruik van zonnestroom aan, wat positief is voor het energienet. Het zou echter opmerkelijk zijn als energiebedrijven vasthouden aan terugleverkosten."